Στ' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Επιπρόσθετο Υλικό για τη Σχολική Χρονιά 2020 - 2021 28/08/2020
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Δόμηση διδακτικού εγχειριδίου Μαθηματικών της Στ' τάξης 01/09/2016
Ενότητα 1 14/09/2016
Ενότητα 2 01/09/2016
Ενότητα 3 01/09/2016
Ενότητα 4 24/11/2016
Ενότητα 5 24/11/2016
Ενότητα 6 30/01/2020
Ενότητα 7 16/01/2017
Ενότητα 8 24/02/2017
Ενότητα 9 24/03/2017
Ενότητα 10 17/05/2017
Ενότητα 11 17/05/2017
Ενότητα 12 15/04/2021
Διδακτικά Εγχειρίδια
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 20/07/2016
Μέρος 2 (Ενότητες 4-5) 18/10/2016
Μέρος 3 (Ενότητες 6-7) 28/08/2017
Μέρος 4 (Ενότητα 8) 28/08/2017
Μέρος 5 (Ενότητες 9 και 10) 14/09/2017
Μέρος 6 (Ενότητες 11 και 12) 14/09/2017