Ε' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Επιπρόσθετο Υλικό για τη Σχολική Χρονιά 2020 - 2021 28/08/2020
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Δόμηση διδακτικού εγχειριδίου μαθηματικών της Ε' τάξης 01/08/2019
Ενότητα 1 01/08/2019
Ενότητα 2 30/08/2019
Ενότητα 3 30/08/2019
Ενότητα 4 10/12/2019
Ενότητα 5 21/11/2019
Ενότητα 6 20/12/2019
Ενότητα 7 09/03/2020
Ενότητα 8 06/04/2020
Ενότητα 9 26/05/2020
Ενότητα 10 26/05/2020
Διδακτικά Εγχειρίδια
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 23/07/2019
Μέρος 2 (Ενότητες 4-5) 23/07/2019
Μέρος 3 (Ενότητες 6-7) 01/11/2019
Μέρος 4 (Ενότητες 8-9-10) 24/02/2020
Διδακτικά Εγχειρίδια - Για άτομα με Οπτική Αναπηρία
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 17/09/2020
Μέρος 2 (Ενότητες 4-5) 17/09/2020
Μέρος 3 (Ενότητες 6-7) 11/01/2021
Μέρος 4 (Ενότητες 6-7) 07/03/2021