Γ' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Επιπρόσθετο Υλικό για τη Σχολική Χρονιά 2020 - 2021 28/08/2020
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Ενότητα 1 16/10/2017
Ενότητα 2 16/10/2017
Ενότητα 3 16/102/017
Ενότητα 4 16/10/2017
Ενότητα 5 16/102/017
Ενότητα 6 16/10/2017
Ενότητα 7 16/10/2017
Ενότητα 8 16/102/017
Ενότητα 9 16/102/017
Ενότητα 10 16/10/2017
Ενότητα 11 16/10/2017
Ενότητα 12 16/10/2017
Διδακτικά Εγχειρίδια
Μέρος 1 (Ενότητες 1-2) 21/07/2016
Μέρος 2 (Ενότητα 3) 21/07/2016
Μέρος 3 (Ενότητες 4-5) 21/07/2016
Μέρος 4 (Ενότητες 6-7) 05/12/2016
Μέρος 5 (Ενότητες 8-9) 08/02/2017
Μέρος 6 (Ενότητες 10, 11 και 12) 22/02/2017
Διδακτικά Εγχειρίδια - Για άτομα με Οπτική Αναπηρία
Μέρος 1 (Ενότητες 1-2) 17/09/2020
Μέρος 2 (Ενότητα 3) 17/09/2020
Μέρος 3 (Ενότητες 4-5) 17/09/2020
Μέρος 4 (Ενότητες 6-7) 17/09/2020
Μέρος 5 (Ενότητες 8-9) 17/09/2020
Μέρος 6 (Ενότητες 10, 11 και 12) 17/09/2020