Προγραμματισμοί

Ενδεικτικοί Προγραμματισμοί - Σχολική Χρονιά 2020 - 2021

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενδεικτικός Προγραμματισμός - Α' τάξη 18/08/2020
Ενδεικτικός Προγραμματισμός - Β' τάξη 18/08/2020
Ενδεικτικός Προγραμματισμός - Γ' τάξη 25/09/2020
Ενδεικτικός Προγραμματισμός - Δ' τάξη 18/08/2020
Ενδεικτικός Προγραμματισμός - Ε' τάξη 23/03/2021
Ενδεικτικός Προγραμματισμός - Στ' τάξη 18/08/2020

Ενδεικτική Οργάνωση Ύλης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' τάξη: Ενδεικτική Οργάνωση ΄Υλης 28/08/2020
Β' τάξη: Ενδεικτική Οργάνωση ΄Υλης 08/09/2014
Γ' τάξη: Ενδεικτική Οργάνωση ΄Υλης 09/09/2016
Δ' τάξη: Ενδεικτική Οργάνωση ΄Υλης 08/09/2017
E' τάξη: Ενδεικτική Οργάνωση ΄Υλης 30/08/2019
Στ' τάξη: Ενδεικτική Οργάνωση ΄Υλης 07/06/2017