Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια

Σχολική Χρονιά 2019-2020

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διήμερο εκπαιδευτικού, 2-5 Σεπτεμβρίου 2019 03/09/2019

Σχολική Χρονιά 2018-2019

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προσφορά Προγράμματος Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά στην Δ΄ τάξη – Διεθνής Έρευνα TIMSS 2019 21/11/2018

Σχολική Χρονιά 2017-2018

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διήμερο Εκπαιδευτικού, 5-8 Σεπτεμβρίου 2017
Μέρος Α' - Παρουσίαση 12/09/2017
Μέρος Β' - Παρουσίαση 12/09/2017
Μέρος Γ' - Παρουσίαση 12/09/2017

Σχολική Χρονιά 2016-2017

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά στην Στ΄ τάξη στο πλαίσιο της εισαγωγής του Αναλυτικού Προγράμματος Μαθηματικών.
Μέρος Α' 14/11/2016
Μέρος Β' 15/03/2017
Διήμερο Εκπαιδευτικού, 6-7 Σεπτεμβρίου 2016
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών και νέο διδακτικό υλικό Ε΄τάξης 05/09/2016
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών και νέο διδακτικό υλικό Στ΄τάξης 05/09/2016

Σχολική Χρονιά 2015-2016

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προσφορά Προγράμματος Επιμόρφωσης για τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά στην Ε΄ τάξη στο πλαίσιο της εισαγωγής του αναθεωρημένου Αναλυτικού Προγράμματος Μαθηματικών 23/11/2015
Διήμερο Εκπαιδευτικού, 8-10 Σεπτεμβρίου 2015
Α' - Δ΄τάξη 08/09/2015
Ε' - Στ' τάξη 08/09/2015

Σχολική Χρονιά 2014-2015

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προσφορά Προγράμματος Επιμόρφωσης για τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά στην Δ΄ τάξη στο πλαίσιο της εισαγωγής του αναθεωρημένου Αναλυτικού Προγράμματος Μαθηματικών
Μέρος Α' 03/10/2014
Μέρος Β' 09/03/2015
Διήμερο Εκπαιδευτικού, 2-5 Σεπτεμβρίου 2014
A' τάξη 01/09/2014
Β' τάξη 01/09/2014
Α' και Β΄τάξη 01/09/2014
Ε' και Στ' τάξη 01/09/2014

Σχολική Χρονιά 2013-2014

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προσφορά Προγράμματος Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά στις τάξεις Α', Β' και Γ' στο πλαίσιο της εισαγωγής του αναθεωρημένου Αναλυτικού Προγράμματος Μαθηματικών - Μάρτιος 2014
Αξιολόγηση στα Μαθηματικά (ΜΕΡΟΣ Α) 04/03/2014
Α' τάξη (ΜΕΡΟΣ Β) 04/03/2014
Β΄τάξη (ΜΕΡΟΣ Β) 04/03/2014
Γ΄τάξη (ΜΕΡΟΣ Β) 04/03/2014
Προσφορά Προγράμματος Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά στις τάξεις Α', Β' και Γ' - Νοέμβριος 2013
Α' τάξη 21/11/2013
Β' τάξη 21/11/2013
Γ' τάξη 21/11/2013
Διήμερο Εκπαιδευτικού 4-5 Σεπτεμβρίου 2013
Επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν για πρώτη φορά με το νέο εκπαιδευτικό υλικό 02/09/2013
Αναλυτική παρουσίαση περιεχομένου ανά ενότητα: Α΄τάξη 30/08/2013
Αναλυτική παρουσίαση περιεχομένου ανά ενότητα: Β΄τάξη 30/08/2013
Αναλυτική παρουσίαση περιεχομένου ανά ενότητα: Γ΄τάξη 30/08/2013
Προσφορά Προγράμματος Επιμόρφωσης για τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά στις τάξεις Α’ και Β’ στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (28 Φεβρουαρίου 2013 – 4 Μαρτίου 2013)
Καλές Πρακτικές (ΜΕΡΟΣ Α) 07/03/2013
Επιμόρφωση Α' τάξη (ΜΕΡΟΣ Β) 21/02/2013
Επιμόρφωση B' τάξη (ΜΕΡΟΣ Β) 21/02/2013
Επιμόρφωση για τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά στις τάξεις Α' και Β' στο πλαίσιο εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, 5-12 Νοεμβρίου 2012
Επιμόρφωση Α' τάξης 01/11/2012
Επιμόρφωση Β' τάξης 01/11/2012
Διήμερο του Εκπαιδευτικού, 5 - 7 Σεπτεμβρίου 2012
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α' και Β' τάξης (ΜΕΡΟΣ Α') 22/02/2013
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α' και Β' τάξης (ΜΕΡΟΣ Β') 22/02/2013