Δ' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Επιπρόσθετο Υλικό για τη Σχολική Χρονιά 2020 - 2021 28/08/2020
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Ενότητα 1 12/09/2019
Ενότητα 2 12/09/2019
Ενότητα 3 13/09/2019
Ενότητα 4 12/09/2019
Ενότητα 5 21/01/2020
Ενότητα 6 13/09/2019
Ενότητα 7 13/09/2019
Ενότητα 8 13/09/2019
Ενότητα 9 13/09/2019
Ενότητα 10 13/09/2019
Ενότητα 11 13/09/2019
Ενότητα 12 13/09/2019
Διδακτικά Εγχειρίδια
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 29/08/2019
Μέρος 2 (Ενότητες 4-6) 29/08/2019
Μέρος 3 (Ενότητες 7 και 8) 29/08/2019
Μέρος 4 (Ενότητες 9 και 10) 29/08/2019
Μέρος 5 (Ενότητες 11 και 12) 29/08/2019
Διδακτικά Εγχειρίδια - Για άτομα με Οπτική Αναπηρία
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 17/09/2020
Μέρος 2 (Ενότητες 4-6) 17/09/2020
Μέρος 3 (Ενότητες 7 και 8) 17/09/2020
Μέρος 4 (Ενότητες 9 και 10) 17/09/2020
Μέρος 5 (Ενότητες 11 και 12) 17/09/2020