Μαθηματικά Δημοτικής Εκπαίδευσης

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα των Μαθηματικών, Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών έχει ως κύριο στόχο να προετοιμάσει τα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αγαπήσουν τα Μαθηματικά και να κεντρίσει το ενδιαφέρον και την επιθυμία τους να ασχοληθούν συστηματικά με αυτά. Παράλληλα, σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί θα αποκτήσει τις απαραίτητες μαθηματικές γνώσεις και ικανότητες που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει ως αυτόνομο και παραγωγικό μέλος μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών, ακολουθώντας έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό από την Προδημοτική μέχρι το Λύκειο, εδράζεται σε τέσσερις αρχές: (α) οι μαθηματικές έννοιες διερευνώνται με τρόπο που να υποκινούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών, (β) δίνεται έμφαση στη λύση προβλήματος, (γ) η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθηματικής εκπαίδευσης και (δ) όλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να αποκτήσουν εμπειρίες μέσα από ένα ποιοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ιστοσελίδα των Μαθηματικών επιδιώκει τη στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο. Στην ιστοσελίδα βρίσκεται αναρτημένο το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών: Εκτενές Αναλυτικό Πρόγραμμα (έκδοσης 2010) και Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (έκδοσης 2016). Για διευκόλυνση του προγραμματισμού του κάθε εκπαιδευτικού, στην ιστοσελίδα βρίσκεται η ενδεικτική οργάνωση ύλης από την Α΄ μέχρι την Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Υπάρχουν, επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή τα διδακτικά εγχειρίδια από την Α΄ μέχρι την Στ΄ τάξη, τα οποία αναπτύχθηκαν στη βάση των αρχών του Αναλυτικού Προγράμματος. Επιπρόσθετα, για κάθε ενότητα του εκπαιδευτικού υλικού των τάξεων, βρίσκονται αναρτημένοι και οι αντίστοιχοι Οδηγοί Εκπαιδευτικού. Τα εφαρμογίδια και τα λογισμικά των Μαθηματικών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μάθημα περιλαμβάνονται στους Οδηγούς Εκπαιδευτικού για κάθε ενότητα.

Στην ιστοσελίδα μπορεί, επίσης, ο εκπαιδευτικός να βρει τα προτεινόμενα διδακτικά μέσα για το μάθημα των Μαθηματικών. Για σκοπούς επιμόρφωσης, η ιστοσελίδα φιλοξενεί το υλικό όλων των επιμορφώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το μάθημα, όπως επίσης άρθρα και ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τα Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο. Τέλος, στην ιστοσελίδα βρίσκονται οι πρόσφατες ανακοινώσεις για το μάθημα.