Διδακτικό Υλικό

Α' Τάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Εξώφυλλο 28/08/2013
Ενότητα 1 13/10/2017
Ενότητα 2 13/10/2017
Ενότητα 3 13/10/2017
Ενότητα 4 13/10/2017
Ενότητα 5 13/10/2017
Ενότητα 6 28/08/2014
Ενότητα 7 13/10/2017
Ενότητα 8 13/10/2017
Ενότητα 9 13/10/2017
Ενότητα 10 13/10/2017
Ενότητα 11 13/10/2017
Ενότητα 12 13/10/2017
Ενότητα 13 13/10/2017
Ενότητα 14 13/10/2017
Ενότητα 15 13/10/2017
Εκπαιδευτικό υλικό
Μέρος 1 - (Ενότητες 1- 3) 19/07/2018
Μέρος 2 - (Ενότητες 4 - 6) 19/07/2018
Μέρος 3 - (Ενότητες 7 - 8) 19/07/2018
Μέρος 4 - (Ενότητες 9 - 10) 19/07/2018
Μέρος 5 - (Ενότητες 11 - 15) 19/07/2018

B' Τάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενότητα 1 16/10/2017
Ενότητα 2 16/10/2017
Ενότητα 3 16/10/2017
Ενότητα 4 16/10/2017
Ενότητα 5 16/10/2017
Ενότητα 6 16/10/2017
Ενότητα 7 16/10/2017
Ενότητα 8 16/10/2017
Ενότητα 9 16/10/2017
Ενότητα 10 16/10/2017
Ενότητα 11 16/10/2017
Ενότητα 12 16/10/2017
Εκπαιδευτικό υλικό
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 28/07/2015
Μέρος 2 (Ενότητες 4-6) 28/07/2015
Μέρος 3 (Ενότητες 7-8) 28/07/2015
Μέρος 4 (Ενότητες 9-10) 31/11/2015
Μέρος 5 (Ενότητες 11-12) 07/01/2016

Γ' Τάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Ενότητα 1 16/10/2017
Ενότητα 2 16/10/2017
Ενότητα 3 16/102/017
Ενότητα 4 16/10/2017
Ενότητα 5 16/102/017
Ενότητα 6 16/10/2017
Ενότητα 7 16/10/2017
Ενότητα 8 16/102/017
Ενότητα 9 16/102/017
Ενότητα 10 16/10/2017
Ενότητα 11 16/10/2017
Ενότητα 12 16/10/2017
Εκπαιδευτικό Υλικό
Μέρος 1 (Ενότητες 1-2) 21/07/2016
Μέρος 2 (Ενότητα 3) 21/07/2016
Μέρος 3 (Ενότητες 4-5) 21/07/2016
Μέρος 4 (Ενότητες 6-7) 05/12/2016
Μέρος 5 (Ενότητες 8-9) 08/02/2017
Μέρος 6 (Ενότητες 10, 11 και 12) 22/02/2017

Δ' Τάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Ενότητα 1 12/09/2019
Ενότητα 2 12/09/2019
Ενότητα 3 13/09/2019
Ενότητα 4 12/09/2019
Ενότητα 5 13/09/2019
Ενότητα 6 13/09/2019
Ενότητα 7 13/09/2019
Ενότητα 8 13/09/2019
Ενότητα 9 13/09/2019
Ενότητα 10 13/09/2019
Ενότητα 11 13/09/2019
Ενότητα 12 13/09/2019
Εκπαιδευτικό Υλικό
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 29/08/2019
Μέρος 2 (Ενότητες 4-6) 29/08/2019
Μέρος 3 (Ενότητες 7 και 8) 29/08/2019
Μέρος 4 (Ενότητες 9 και 10) 29/08/2019
Μέρος 5 (Ενότητες 11 και 12) 29/08/2019

Ε' Τάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Δόμηση διδακτικού εγχειριδίου μαθηματικών της Ε' τάξης 01/08/2019
Ενότητα 1 01/08/2019
Ενότητα 2 30/08/2019
Ενότητα 3 30/08/2019
Ενότητα 4 30/09/2019
Εκπαιδευτικό Υλικό
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 23/07/2019
Μέρος 2 (Ενότητες 4-5) 23/07/2019
Μέρος 3 (Ενότητες 6-7) 01/11/2019

Στ' Τάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οδηγοί Εκπαιδευτικού
Δόμηση διδακτικού εγχειριδίου Μαθηματικών της Στ' τάξης 01/09/2016
Ενότητα 1 14/09/2016
Ενότητα 2 01/09/2016
Ενότητα 3 01/09/2016
Ενότητα 4 24/11/2016
Ενότητα 5 24/11/2016
Ενότητα 6 16/01/2017
Ενότητα 7 16/01/2017
Ενότητα 8 24/02/2017
Ενότητα 9 24/03/2017
Ενότητα 10 17/05/2017
Ενότητα 11 17/05/2017
Ενότητα 12 07/06/2017
Εκπαιδευτικό Υλικό
Μέρος 1 (Ενότητες 1-3) 20/07/2016
Μέρος 2 (Ενότητες 4-5) 18/10/2016
Μέρος 3 (Ενότητες 6-7) 28/08/2017
Μέρος 4 (Ενότητα 8) 28/08/2017
Μέρος 5 (Ενότητες 9 και 10) 14/09/2017
Μέρος 6 (Ενότητες 11 και 12) 14/09/2017